باغ شبانه

این باغ را می‌توان در محوطه‌های خصوصی و نیمه خصوصی، باغ‌های کوچک، بخشی از پارک‌های بزرگ، قسمتی از فضای‌سبز عمودی و به طور کلی هر جایی که تردد شبانه صورت گیرد ایجاد نمود.

در مورد انتخاب گیاهان در این باغ بایستی گیاهانی با ساقه و برگ‌های رنگین استفاده شوند تا جلوه زیبایی را نمایان سازند. برای مثال: لاله عباسی؛ این گل در شب باز می‌شود. محبوبه شب، شب بو. اما گیاهانی مانند گل ناز که در شب بسته می‌شود نباید استفاده شوند.

همچنین جهت نورپردازی شبانه ساقه‌ها و برگ‌های رنگین گیاهان جایگاه خاصی دارند. بسته به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و فرهنگ مردم در هر دورهاز تاریخ، بوستان‌ها و باغ‌ها به سبک‌های گوناگون ساخته شده‌اند. همزمان با احداثباغ‌های خصوصی و عمومی مسأله روشنایی این‌گونه اماکن به هنگام تاریکی مطرح بودهاست. امروزه، نورپردازی فضاهای شهری وفضای‌سبزها، در کشورهای پیشرفته به صورت یک ضرورت جهت آرامش روانشهروندان مطرح است. نورپردازی در بوستان‌ها دو کارکرد عمده زیبایی بخشی و تأمینامنیت دارد در حالیکه نگاهی گذرا به وضعیت کنونی بوستان‌های شهری نشان می‌دهد کهاین بوستان‌ها، به عنوان یکی از مهمترین فضاهای تفریحی بیشتر فاقد نورپردازیتخصصی‌اند و در نتیجه این فضاها در شب به مکانی برای توسعه آسیب‌های اجتماعی تبدیلمی‌شوند و فضایی امن برای گذراندن فراغت نیستند. نورپردازی بر وضوح پوشش‌های گیاهی نیز می‌تواند مؤثر باشد.نورپردازی در این باغ ها بایستی هم روی گیاهان و هم مبلمان صورت گیرد.

گیاهان قابل کشت در باغ شبانه:

چه گیاهانی را می توان در باغ شبانه کشت نمود؟

 

 اصولاً گیاهانی که گل های آنها در شب شکوفا می شود و نمود پیدا می کنند و همچنین عطر خود را شب هنگام می گسترانند می توانند برای باغ شبانه مناسب باشند که برخی از آنها را معرفی خواهم کرد.

 

بازدید از باغ های عمومی محل جالبی برای ایده برداری می باشد چون بسیاری از باغ های عمومی دارای کاربری شبانه نیز می باشند.

 

گیاهان زیر انتخاب ایده آلی می توانند باشند:

 

نیلوفر سفید Ipomoea alba

 

شاه پسند Verbena

 

هوستا Hosta

 

سیلن Silene

 

یوکا Yucca

 

داتوره (تاتوره)  Datura

 

زنبق رشتی (سوسن زرد) Hemerocallis

 

سوسن (لیلیوم) Lilium

 

زنبق Iris

 

قرنفل (میخک) Dianthus

 

مغربی Oenothhera

 

قاسول (گل صابونی یا ریشه صابونی)  Saponaria officinalis

 

لاله عباسی (گل ساعت چهار)  Mirabilis jalapa

 

شب بو Matthiola

 

محبوبه شب Cestrum nocturnum

 

پیله آ (گیاه آلومینیومی) Pilea


/ 0 نظر / 7 بازدید