گچ پاششی یا پلیمری

امروزه در صنعت گچ کاری شاهد تحولاتی در ساختار و عملکرد می باشیم، یکی از این تحولات ،ظهور گچ پلیمری پاشش است که به عنوان یک پوشش نوین در جهان شناخته شده است و کاربرد بسیار فراوانی دارد.

گچ پلیمری پاششی
پاشیدن گچ به روش سنتی برروی سطح کار،دارای ضایعات فراوانی است واین امر باعث از بین رفتن محصول و افزایش هزینه های اجرا می شود.اما گچ پلیمری پا شش دارای امتیازات بسیارخوبی در این زمینه می باشد و نواقص گذشته را تا حدود بسیار زیادی رفع کرده است.

مشخصات گچ پلیمری پا ششی

۱-این گچ پس از پاشش توسط دستگاه همانند بتن سخت می شود.

۲-در مقابل رطوبت مقاوم بوده وهمچنین تا حد قابل ملاحظه ای در مقابل حرارت مقاومت نشان می دهد.

۳-بااستفاده از این گچ،مرحله گچ و خاک در ساختمان حذف می شود.
۴-این گچ،سقف ساختمان را مستقیما برروی خود سازه یا سقف کاذب مانند رابیتس با سرعت بالا پوشش می دهد.

۵-به علت اینکه این گچ از مواد افزودنی ویژه ای برخوردار است،تا ضخامتcm10 برروی متریال مختلف از جمله آجر وبتون قابل اجرا می باشد.

۶-این گچ ستون های بتونی و فلزی را مستقیما پوشش می دهد.

تفاوت گچ پلیمری پاشش بادیگر گچ ها
۱-گچ معمولی ضخامتی معدل ۵/۱ تا۲ سانتیمتر دارد و اگر بیشتر شود ترک می خورد ولی گچ پلیمری پا شش تا ضخامت ۱۰ سانتیمتر قابل اجرا می باشد و ترک نمی خورد.

۲-سرعت اجرای گچ پلیمری نسبت به گچ عادی حدود ۵ برابر می باشد و این مورد بهترین فاکتور در صنعتی سازی ساختمان می باشد.

۳-مقاومت فشاری گچ پلیمری در مقایسه با گچ عاذی به ترتیب ۱۵۶ و۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

۴-یکی از معایب گچ عدم استفاده در مناطق مرطوب و مشکلات موجود در این بخش می باشد اما گچ پلیمری پاشش هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد و سازگاری بسیا مناسبی با گونه های مختلف آب وهوا دارد.

مزایای گچ کاری با گچ پلیمری و ماشین گچ پاش

در روش گچ کاری با گچ پلیمری ودستگاه گچ پاش به علت اینکه گچ با سرعت وفشار برروی دیوار پاشیده می شود تمامی درز ها وترک های دیوار را پر میکند.در این روش سرعت کار حداقل ۵ برابر سرعت در روش سنتی است.

در این روش چون گچ بسته بندی شده مستقیما در ماشین ریخته می شود ضایعات گچ به حداقل می رسد.

مزایای صنعتی کاری گچ:

1- قابلیتاجرای تک مرحله ای

2- افزایش سرعت اجرا حداقل تا 5 برابر.

3- نسبت نفر- ساعت کاهش می یابد.

4- تخصص یافتن گروه های اجرایی.

5- استحکام بالا حتی باضخامت کم.

6- اجرای زنده گچکاری وعدم ترک خوردگی .

7- تولید نخاله ساختمانی در این سیستم بسیار کم است.

8- بالاتر رفتن ارزش مصالح نسبت به هزینه اجرا.

 

تفاوت گچ پلیمری پاششی با دیگر گچ ها:

الف – گچ پلیمری پاششی کیفیتی معادل چند برابر گچ عادی داشته و در جدول مقایسه آزمایشگاه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با استاندارد جهانی مقایسه و مقاومت فشاری گچ پلیمری پاششی و گچ عادی به ترتیب 156 و70 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

ب – در دنیای امروز نیاز به سرعت و صنعتی سازی در اولویت برنامه های ساختمان سازی است. سرعت اجرای گچ پلیمری نسبت به سنتی حداقل 5 برابر می باشد.

ج – گچ پلیمری پاششی بر روی هر سازه ای (سفال – آجر – بتن – یونولیت – لیکا و ...) قابل اجراست در صورتی که گچ معمولی باید بر روی گچ و خاک و آنهم روی سفال و آجر اجرا گردد.

د – گچ پلیمری پاششی تا ضخامت 10 سانتیمتر قابل اجراست و ترک نمی خورد ولی گچ معمولی فقط 1/5 تا 2 سانت می تواند ضخامت داشته باشد در غیر این صورت ترک می خورد.

هـ - گچ پاششی در هر آب و هوایی قابل اجراست حتی در مناطق مرطوب و نزدیک دریا که در چند پروژه نیز اجرا شده است.عکس گچ پاششی
گچ پاششی عکس 1

اجرای گچ پاششی عکس 1


گچ پاششی عکس 2


اجرای گچ پاششی عکس 2


گچ پاششی عکس 3


اجرای گچ پاششی عکس 3

گچ پاششی1

گچ پاششی 2روش اجرای گچ پاششی


گچ پاششی 3

گچ پاششی و نحوه اجرا

نحوه اجرای گچ پاششی
مشخصات گچ پلیمری پاششی:

1- با استفاده از گچ پلیمری مرحله گچ و خاک در ساختمان حذف و این گچ توسط دستگاه گچ پاش با سرعت بر روی دیوار پاشیده میشود.

2- گچ پلیمری ضد رطوبت بوده و در مقابل حرارت مقاومت بالایی را داراست.

3- گچ پلیمری به علت مواد افزودنی مخصوص حداقل تا ضخامت 10cm بر روی هر نوع سازه (آجر، بتون، یونولیت ، سفال و ...) قابل اجراست.

4- گچ پلیمری پس از پاشش توسط دستگاه همانند بتون سخت و مقاوم میگردد.

5- گچ پلیمری پاششی ستونهای بتونی و فلزی را مستقیما پوشش میدهد.

6- گچ پلیمری سقف ساختمان را مستقیما بر روی خود سازه یا سقف کاذب مانند رابیس با سرعت بالا پوشش میدهد.

 

 

اجرای گچ پاششی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه گچ پاششی و سیمان پاششیدستگاه گچ پاششی - دستگاه سیمان پاششی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید