جانمایی تجهیزات بهداشتی در طراحی تاسیسات مکانیکی

۴- اجاق گاز در محلی قرار میگیرد که امکان تعبیه دودکش در آن نقطه وجود دارد ( جهت تعبیه هود)

۵- اجاق گاز نباید زیر و یا نزدیک پنجره قرار گیرد

۶-جانمایی تجهیزات باید به نحوی انجام شود که مانع باز و بسته شدن عادی در و پنجره ها ساختمان نشود

۷- حداقل تجهیزات یک آشپزخانه شامل یک عدد اجاق گاز و یک سینک ظرفشویی می شود

۸-در هر آشپزخانه یک کفشوی با حداقل سایز ۲ اینچ نصب می شود

 

در جانمایی لوازم بهداشتی حمام رعایت نکات زیر پیشنهاد میگردد:

۱-با توجه به ابعاد حمام و نظر طراح و مالک در یک حمام تجهیزات زیر نصب می شوند

زیر دوشی – وان – توالت فرنگی – روشویی – بیده

 

در جانمایی لوازم بهداشتی توالت رعایت نکات زیر پیشنهاد میگردد:

۱- با توجه به ابعاد توالت و نظر طراح و مالک در یک حمام تجهیزات زیر نصب می شوند

وان – توالت فرنگی – روشویی – بیده

۲—به منظور رعایت مسایل شرعی کاسه توالت نباید در راستای قبله قرار گیرد

۳- هر سرویس بهداشتی واحد مسکونی باید دارای یک کاسه توالت ویک روشویی باشد

۴- فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی در توالت:

10

 

/ 0 نظر / 34 بازدید